• → Μελέτες Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων
  • → Κατασκευές Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων
  • → Τεχνικές Μελέτες – Υποβολή Προτάσεων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
  • → Διαχείρηση – Παρακολούθηση Έργων
  • → Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
  • → Πραγματογνωμοσύνες
  • → Έλεγχοι Δόμησης